Гаркуша Інеса Вікторівна

Науковий ступінь PhD, кандидат наук з соціальних  комунікацій

Доцент кафедри педагогіки та психології

Профіль науковця

Освіта:

Дніпропетровський державний університет, 1996 р., спеціальність за освітою Практична психологія, присвоєна кваліфікація: психолог-практик-викладач.

З 1999 р. по 2002 р. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

2007 рік - ГУ ЗІДМУ, магістр з педагогіки вищої школи

2009 рік - стажування у обласному медико-психолого-педагогічному центрі м.Дніпропетровськ.

Має свідоцтво міжнародного інституту соціального та психологічного здоров’я з організації психологічного консультування за програмою «Практика надання психологічної допомоги», 2014 рік;

У 2015 році захистила дисертацію за темою: «Формування риторичної культури майбутніх фахівців з реклами у процесі професійної підготовки» (27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»: «Професіологічні аспекти підготовки кадрів для сфери соціальних комунікацій)

Досвід у сфері психологічного консультування та проведення тренінгів

Опубліковано близько 44 наукових праць, серед них 2  навчальних посібників; методич. рекомендації - 1

Викладає такі дисципліни: Комунікативна компетентність психолога, Практикум з загальної психології, Тренінг. Метод соціальних взаємодій, Політична психологія та конфліктологія, Сімейно-орієнтований підхід у соціальній роботі з сім'єю: супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, Соціальні служби як об’єкт управління, Конфліктологія, Основи сімейного консультування, Риторика.Психологія ведення ділових переговорів, Соціально-психологічний тренінг (в організаціях та сім’ях) , Соціально-психологічний тренінг (в організаціях та сім’ях), Управлінське консультування в організаціях.